Oferta pracy
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Stanowisko:
Dane osobowe
Imię i nazwisko:
Data urodzin:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Wykształcenie
wykształcenie nazwa szkoły lata nauki tryb nauki ukończone
Doświadczenie zawodowe
nazwa firmy okres zatrudnienia nazwa stanowiska
Ukończone kursy i szkolenia:
Prawo jazdy:
Obsługa komputera: Microsoft ® Word
Microsoft ® Excel
inne, proszę podać jakie:
Oczekiwane wynagrodzenie netto:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji we wszystkich spółkach wchodzących w skład Emperia Holding SA (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw nr 133 poz.883)